Nieuws

aanscherping regels Corona

Vandaag hebben we van de gemeente de volgende melding ontvangen: Gisteren is door het kabinet bekend gemaakt dat onze Veiligheidsregio (de provincie Groningen) in de risicoklassering van ‘waakzaam’  naar ‘zorgelijk’  is gegaan. Reden hiervoor is de sterke toename van het aantal besmettingen in onze provincie....
Lees meer

Terugkoppeling extra bestuursvergadering

Gisteren, 12 mei 2020, heeft het bestuur van vv Wedde een extra bestuursvergadering ingelast. In deze vergadering hebben we, samen met 1 vrijwilliger, kort de brief met onderbouwing van ASVB besproken en zijn de opties om de jeugd weer aan het voetballen te krijgen uitgewerkt....
Lees meer

Update jeugdvoetbal

Zaterdag is iedereen via onze web-site, facebook, Instagram en de verschillende apps geïnformeerd over de beëindiging van de samenwerking tussen ASVB en Wedde m.b.t. het jeugdvoetbal. Het beëindigen van deze samenwerking heeft natuurlijk consequenties voor de indelingen van het nieuwe seizoen en dit wekt uiteraard...
Lees meer

Beëindiging SJO ASVB/Wedde

Vandaag (9-5-2020) hebben wij van het ASVB bestuur de melding ontvangen dat het ASVB bestuur tijdens een extra ingelaste vergadering heeft besloten om de volledige samenwerking met betrekking tot de SJO ASVB/Wedde stop te zetten. Er wordt in de onderbouwing aangegeven dat het onderlinge vertrouwen,...
Lees meer