Ordemaatregelen

De KNVB stuurt geregeld waarnemers op pad om te controleren of de door de KNVB gestelde Ordemaatregelen worden nageleefd. Er worden niet alleen wedstrijden van eerste elftallen bezocht, maar ook van de lagere senioren en jeugd.

Lees hier de ordemaatregelen

De belangrijkste punten hieruit zijn:

• Geen glaswerk / alcohol buiten clubgebouw/terras;
• Geen toeschouwers binnen de omheining;
• Rookverbod binnen omheining en clubgebouw.

Geen gedoogbeleid meer

Vanaf vorig seizoen is geen sprake meer van een gedoogbeleid. Dit houdt in dat overtredingen van de ordemaatregelen in de meeste gevallen onmiddellijk worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

Het niet naleven van deze ordemaatregelen kost de club geld en de elftallen punten!