Contributie

Contributie seizoen 2018– 2019

Met ingang van het seizoen 2018-2019 bedraagt de contributie bij vv Wedde per jaar:

 

Groep

Contributie

Kledinggeld

Totaal per jaar

Inning per kwartaal

 

 

 

 

 

Kabouters

€  25,00

 

€   25,00

€   6,25

F junioren

€  90,00

€  15,00

€  105,00

€  26,25

E junioren

€  90,00

€  15,00

€  105,00

€  26,25

D junioren

€  95,00

€  15,00

€  110,00

€  27,50

C junioren

€  95,00

€  15,00

€  110,00

€  27,50

B junioren

€ 100,00

€  15,00

€ 115,00

€  28,75

A junioren

€ 100,00

€  15,00

€ 115,00

€  28,75

 

 

 

 

 

Senioren:

 

 

 

 

Spelend lid

€ 125,00

 

€  125,00

€  31,25

Kaderspel

€  68,50

 

€   68,50

€  17,13

Niet spelend lid

€  46,50

 

€   46,50

€  11,63

Dames 7 x 7

€  60,00

 

€   60,00

€  15,00

 

 

Inning per kwartaal

VIA AUTOMATISCHE INCASSO:

De incasso zal plaatsvinden:

1e kwartaal:  eind september

2e kwartaal:  eind november

3e kwartaal:  eind februari

4e kwartaal:  eind mei

 

ZELF OVERMAKEN:

Degene die zelf overmaken krijgen medio oktober

een rekening met daarop het verschuldigde bedrag over het gehele jaar. Dit

moet binnen 4 weken worden voldaan.

 

BOETES

Tevens zullen de boetes (gele/rode kaarten) via het

incasso worden geïnd.

 

Het banknummer voor de betaling van de contributie is:

NL97RABO0360782922  t.n.v vv Wedde.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt U zich wenden tot Rinie Drenth

(penningmeester vv Wedde)….penningmeester@vvwedde.nl