Contributie

Contributie seizoen 2018– 2019

Met ingang van het seizoen 2018-2019 bedraagt de contributie bij vv Wedde per jaar:

 

Groep Contributie Kledinggeld Totaal per jaar Inning per kwartaal
         
Kabouters €  25,00   €   25,00 €   6,25
F junioren €  90,00 €  15,00 €  105,00 €  26,25
E junioren €  90,00 €  15,00 €  105,00 €  26,25
D junioren €  95,00 €  15,00 €  110,00 €  27,50
C junioren €  95,00 €  15,00 €  110,00 €  27,50
B junioren € 100,00 €  15,00 € 115,00 €  28,75
A junioren € 100,00 €  15,00 € 115,00 €  28,75
         
Senioren:        
Spelend lid € 125,00   €  125,00 €  31,25
Kaderspel €  68,50   €   68,50 €  17,13
Niet spelend lid €  46,50   €   46,50 €  11,63
Dames 7 x 7 €  60,00   €   60,00 €  15,00

 

 

Inning per kwartaal

De betaling van de contributie gaat via automatische incasso.

De incasso zal plaatsvinden:

  • eind september
  • eind november
  • eind februari
  • eind mei

Tevens zullen de boetes (gele/rode kaarten) per incasso worden geïnd.

Degene die zelf overmaken krijgen medio oktober een rekening met daarop het verschuldigde bedrag over het gehele jaar. Dit moet binnen 4 weken worden voldaan.

Het banknummer voor de betaling van de contributie is:

NL97RABO0360782922 t.n.v vv Wedde.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot Rinie Drenth
(penningmeester vv Wedde)….penningmeester@vvwedde.nl