Contributie

Contributie seizoen 2019–2020

Met ingang van het seizoen 2019-2020 bedraagt de contributie bij vv Wedde per jaar:

Groep Contributie Kledinggeld Totaal per jaar Inning per kwartaal
         
Kabouters €  25,-   €   25,- €   6,25
F junioren €  90,- €  15,- €  105,- €  26,25
E junioren €  90,- €  15,- €  105,- €  26,25
D junioren €  95,- €  15,- €  110,- €  27,50
C junioren €  100,- €  15,- €  115,- €  28,75
B junioren € 105,- €  15,- € 120,- € 30,-
A junioren € 105,- €  15,- € 120,- € 30,-
         
Senioren:        
Spelend lid € 130,-   €  130,- €  32,50
Kaderlid €  70,-   €   70,- €  17,50
Niet spelend lid €  48,-   €   48,- €  12,-
Dames €  60,-   €   60,- €  15,-

Inning per kwartaal

De betaling van de contributie gaat via automatische incasso.

De incasso zal plaatsvinden:

  • eind september
  • eind november
  • eind februari
  • eind mei

Tevens zullen de boetes (gele/rode kaarten) per incasso worden geïnd.

Degene die zelf overmaken krijgen medio oktober een rekening met daarop het verschuldigde bedrag over het gehele jaar. Dit moet binnen 4 weken worden voldaan.

Het banknummer voor de betaling van de contributie is:

NL97RABO0360782922 t.n.v vv Wedde.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot Jarno Kip
(penningmeester vv Wedde)….penningmeester@vvwedde.nl