Voor iedereen met een groen/zwart hart

Voor iedereen met een groen/zwart hart,

Met het verwerken van de eerste schrik komt het besef langzaam maar zeker dat ‘onze’ Ina écht uit ons midden weggerukt is. Deze realiteit is nog slechts moeizaam te bevatten, maar we zullen vooruit moeten blijven kijken, Ina zou het niet anders gewild hebben.

Ons bestuur, wat natuurlijk eigenlijk al te dun bezet was, is nu dus nog slechts 3 personen. Ina nam zoveel werk op zich dat we het tot nu toe konden redden, maar zonder onze steunpilaar lijkt het een onmogelijke taak en persoonlijk denk ik ook niet dat dit is wat we zouden moeten willen. We doen bij deze dan ook een dringend verzoek aan een ieder met een groen/zwart hart om op te staan en de schouders er onder te zetten en de vv Wedde te ondersteunen in de bestuurlijke taken. Met 3 personen is dit echt niet te trekken en een vereniging zonder een bestuur is als een schip zonder roer en zal op een moment op de klippen lopen. Dus meld je alsjeblieft aan om het bestuur te versterken. Je hoeft geen lid te zijn, dat wordt je als je in het bestuur wilt toetreden.

Vervolgens hebben wij het verzoek om je aan te melden als vrijwilliger voor zaterdag 27 maart aanstaande. In het verleden blijkt de afspraak te zijn gemaakt met de openbare lagere school om om de beurt het oud ijzer op te halen in het dorp. Hiervoor hebben we 3 auto’s nodig met een aanhanger en 2 personen per auto. Ook zijn er 2 personen nodig om het oud ijzer wat is ingezameld te sorteren in de container, welke vooraf besteld zal worden. Totaal dus 8 personen, en 3 auto’s met aanhanger. De opbrengst komt uiteraard ten goede aan de vereniging en aangezien de inkomsten meer dan karig zijn, in verband met de Corona perikelen, dan is dit mooi meegenomen.

Een belletje mag altijd voor nadere informatie naar 06-10458302 (Dia).

Wij rekenen op jullie steun, niet alleen voor ons, maar voor de VV Wedde.

Namens het bestuur,

Dia, secretaris.