Update jeugdvoetbal

Zaterdag is iedereen via onze web-site, facebook, Instagram en de verschillende apps geïnformeerd over de beëindiging van de samenwerking tussen ASVB en Wedde m.b.t. het jeugdvoetbal. Het beëindigen van deze samenwerking heeft natuurlijk consequenties voor de indelingen van het nieuwe seizoen en dit wekt uiteraard vragen op bij zowel spelers, ouders als bestuursleden.

Helaas kunnen we niet direct alle vragen beantwoorden en dus ook nog geen zekerheid bieden. Wel willen we via deze weg mededelen dat we het weekend gebruikt hebben om alle opties die we hebben in kaart te brengen. Aanstaande dinsdag (12-05-2020) hebben we een bestuursvergadering waarin we deze opties bespreken. Onze opties voor nu zijn:

  1. De jeugdafdeling binnen vv Wedde opnieuw opzetten en een aantal jeugdteams in te schrijven voor de nieuwe competitie.
  2. Op korte termijn een samenwerking aangaan met een andere vereniging (contacten zijn inmiddels gelegd).
  3. Niks doen en accepteren dat een groot deel van onze jeugdleden elders moet voetballen.

Daar wij van mening zijn dat wij als vv Wedde onze jeugd de mogelijkheid moeten bieden om te kunnen voetballen gaan we optie 1 en 2 uitwerken en kijken welke hier als beste uit de bus komt. Niks doen is wat ons betreft niet aan de orde want, onze jeugd heeft immers de toekomst en de jeugd aan het voetballen te krijgen en houden is een absolute prio binnen onze vereniging en voor het bestuur. Ook willen we iedereen verzoeken die ons zou willen helpen de opties uit te werken zich te melden bij het bestuur. We zijn maar een klein bestuur en we kunnen nu alle hulp gebruiken. Vele handen maken immers licht werk.

 

bestuur vv Wedde