Update Algemene Ledenvergadering

Woensdag 27 maart is er een algemene ledenvergadering georganiseerd om de leden voor te lichten over de voortgang van het project “Led verlichting rond de velden”. Ieder lid van de vereniging heeft via de mail een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen en de leden zonder mailadres hebben de uitnodiging in de post ontvangen. 8 leden hebben aan de oproep voor een algemene ledenvergadering gehoor gegeven en die zijn op woensdag voorgelicht over de voortgang van het project.

Tijdens de avond is het projectplan, de nut een noodzaak voor het plaatsen van de Led verlichting en de rol van de KNVB in het traject gepresenteerd. Tevens is de financiële onderbouwing voor het project gepresenteerd en toegelicht.

In de financiële onderbouwing was te lezen dat er geld uit eigen middelen geïnvesteerd moet worden om het plaatje sluitend te krijgen. Deze investering is aan de leden voorgelegd en ter stemming gebracht. Alle aanwezige leden hebben voor het investeren van eigen geld gestemd.

Door dit besluit kunnen we het project afronden mits de subsidie valt. Als de subsidie valt dan verwachten wij dat onze sportvelden voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen van Led verlichting zijn voorzien.