Terugkoppeling extra bestuursvergadering

Gisteren, 12 mei 2020, heeft het bestuur van vv Wedde een extra bestuursvergadering ingelast. In deze vergadering hebben we, samen met 1 vrijwilliger, kort de brief met onderbouwing van ASVB besproken en zijn de opties om de jeugd weer aan het voetballen te krijgen uitgewerkt. De opties zijn:

  • Eigen jeugdafdeling
  • Samenwerking zoeken met andere vereniging

Ten aanzien van de brief hebben we besloten niet inhoudelijk te reageren via (social-)media. We hebben wel begrepen dat enkele leden en ouders van jeugdleden deze brief ook hebben ontvangen en beseffen ons dat hier vragen uit naar voren kunnen komen. We zijn graag bereid om deze vragen telefonisch te beantwoorden. Het staat iedereen dus vrij om contact op te nemen met 1 van de bestuursleden om informatie hierover in te winnen.

Om de jeugd weer aan het spelen te krijgen hebben we besloten dat we in overleg gaan met een andere vereniging om te kijken of we op korte termijn een samenwerkingsverband voor de jeugd op kunnen zetten. De optie om zelf een eigen jeugdafdeling op te zetten komt eerst on-hold te staan. Maandag 18 mei starten we de verkennende gesprekken.

In dit hele traject vinden we het ook belangrijk wat onze jeugdleden en de ouders hiervan denken. Vrijdag 22 mei willen we met de ouders van onze jeugdleden in gesprek om ze te informeren over de laatste ontwikkelingen en te peilen wat onze jeugdleden gaan doen komend seizoen. Dit gesprek delen we op in groepen i.v.m. de corona maatregelen. Alle ouders worden aan het eind van deze week persoonlijk benaderd met de vraag of ze 22 mei tijd hebben en van welk tijdsslot ze gebruik willen maken. De besprekingen staan op de volgende tijdstippen gepland:

  • 18:00 – 19:00 uur
  • 19:15 – 20:15 uur
  • 20:30 – 21:30 uur

We hopen dat we jullie op deze manier voldoende geïnformeerd hebben en mochten er vragen zijn dan zijn wij graag bereid om hier een antwoord op te geven. Verder willen we iedereen verzoeken die ons wil helpen om onze jeugd aan het voetballen te krijgen, zich aan te melden als vrijwilliger.

 

Bestuur VV Wedde