Plaatsing Ledverlichting

Begin dit jaar zijn we gestart met de subsidieaanvragen om de financiering voor het vervangen van de oude veldverlichting en het plaatsen van nieuwe Ledverlichting rond het hoofdveld rond te krijgen. Dit als onderdeel van de verduurzaming van ons sportpark. De aangevraagde subsidies bij Leader en SBOS (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) zijn beide toegekend. We kunnen dus nu beginnen met de werkzaamheden.

Na overleg met de leverancier van de ledverlichting (Sportstroom) is er besloten de werkzaamheden in week 41 te starten. De verwachting is dat de werkzaamheden ook in deze week worden afgerond.