Spelerspas

Wanneer je 10 jaar of ouder bent heb je een spelerspas nodig om te mogen spelen. Zoals je ook kunt lezen bij Lid worden? moet je wanneer je bij v.v.Wedde komt te voetballen een goedgelijkende pasfoto plus €2,60 inleveren, zodat de secretaris ervoor kan zorgen dat jouw spelerspas gemaakt gaat worden. Tot de tijd dat je nog geen spelerspas hebt, krijg je wanneer je lidmaatschap goedgekeurd is, een tijdelijke spelerspas.

Overschrijving

Voor diegene die een overschrijving willen (ook als ze een aantal jaren niet meer spelen; zelfs na 5 jaar nog), dienen hun spelerspas in te leveren bij de secretaris van vereniging waar je het laatst gevoetbald hebt. Die secretaris zal de spelerspas inleveren bij de nieuwe vereniging, die het dan kan ruilen voor een nieuwe spelerspas.

Stoppen met voetballen

Voor diegene die stoppen en nooit meer van plan zijn om te gaan voetballen en ook geen lid meer willen zijn, dienen de pas in te leveren bij de secretaris en daarbij schriftelijk aan te geven dat je geen lid meer wil zijn van de vv Wedde.

Stoppen met voetballen, maar wel lid blijven

Voor diegene die stoppen met voetballen, maar wel lid willen blijven van de vv Wedde, dienen hun spelerspas in te leveren bij de secretaris en schriftelijk aan te geven dat je een niet-spelend lid wilt worden van de vv Wedde.

Dus in alle gevallen dient de spelerspas ingeleverd te worden bij de ledenadministratie (Dia Middel).