ingelaste ledenvergadering 27 maart 20:00 uur

Onderwerp: “Verduurzaming VV Wedde” (plaatsen LED verlichting)

Datum: 27 maart.

Aanvang 20.00 uur in de kantine

Aan alle leden van de VV wedde,

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering van 29 augustus 2018, zijn we aan het inventariseren of het haalbaar is om de bestaande verlichting op het trainingsveld te vervangen door LED en om het hoofdveld te voorzien van led-verlichting.

Momenteel zijn we in een vergevorderd stadium. De stand van zaken willen we voorleggen aan jullie om gezamenlijk tot een besluit te komen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Presentatie projectplan
  3. Rol KNVB
  4. Stand van zaken financieel
  5. Stemming
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Laat een reactie achter