Contract met hoofdtrainer Kasper de Beer verlengt

De hoofdtrainer is samen met de spelers en het bestuur het eens geworden over verlenging van het contract met een jaar. Ondanks Corona heeft Kasper toch laten zien dat hij van toegevoegde waarde is voor de vereniging. Zijn manier van training geven, moderne oefenstof en inzet is goed ontvangen. Vooral de aandacht die hij heeft voor de oudere jeugd de afgelopen maanden is als zeer waardevol ervaren.

Het bestuur is dan ook blij dat Kasper nog een jaar wil blijven.

Bestuur VV Wedde