aanscherping regels Corona

Vandaag hebben we van de gemeente de volgende melding ontvangen:

Gisteren is door het kabinet bekend gemaakt dat onze Veiligheidsregio (de provincie Groningen) in de risicoklassering van ‘waakzaam’  naar ‘zorgelijk’  is gegaan. Reden hiervoor is de sterke toename van het aantal besmettingen in onze provincie.

Er zijn binnen de Veiligheidsregio zorgen over de verslapping in het naleven van de regels en richtlijnen met betrekking tot Covid-19. Deze zorgen delen wij als gemeente Westerwolde.

De voorzitter van de Veiligheidsregio (Koen Schuiling) heeft de gemeenten verzocht hun toezicht en handhaving te richten op de sportverenigingen en in het bijzonder de sportkantines.

Ook heeft hij een brief opgesteld aan alle sportverenigingen waarin hij de verenigingen oproept om alle zeilen bij te zetten m.b.t. de te nemen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus.

Op zijn verzoek sturen we deze brief rond onder de sportverenigingen/-aanbieders binnen de gemeente.

Wij hadden het graag anders gezien. Het weer “terug naar normaal” waar we zo op hadden gehoopt, zit er duidelijk niet in. Sterker nog, we moeten een paar stappen terug doen in onze vrijheden. Dit is lastig voor ons allemaal, maar we vragen jullie toch dringend om zoveel mogelijk de maatregelen te nemen die nodig zijn ter voorkoming van de verspreiding van het virus.

Bijlage:

Brief Veiligheidsregio Groningen aan sportverenigingen

 

Vanuit voetbalvereniging Wedde willen we iedereen verzoeken zich te houden aan de maatregelen en elkaar aan te spreken bij overtreding van de maatregelen. Omdat het niet naleven van de maatregelen verregaande consequenties kan hebben voor de vereniging (sluiting sportpark) wordt u bij herhaaldelijk overtreden van deze maatregelen de toegang tot het sportpark ontzegd.